Internationellt samarbete/IARN

ERB deltar också i internationellt arbete genom organisationen International Audiotex Regulators Network (IARN)

IARN bildades 1995 och ERB har varit medlem redan från första början. Medlemmarna består av de organ eller myndigheter i olika länder som, på motsvarande vis som ERB i Sverige, hanterar regleringen av betalteletjänster. IARN har tagit fram en Handbook som innehåller anvisningar hur man ska hantera exempelvis konsumentfrågor rörande betalteletjänster mellan olika länder. Organisationen har också varit remissinstans åt EU i frågor som rör betalteletjänster. Mer information kan fås på IARNs hem,sida: http://iarn.org/

 

Om Mobiltjänster

Mobiltjänster förmedlas genom femsiffriga kortnummer som börjar på 7, till exempel 72123. Läs mer:

Updatechecker 2018-11-28