ERB får utökat mandat

2010-10-06

Från och med den 1 oktober 2010 ska ERB utöva tillsyn över den Code of Conduct som tagits fram av branschorganet MORGAN i samarbete med teleoperatörerna och ERB.

Reglerna i Code of Conduct är ofta av en mer teknisk natur och därmed mer detaljerade än de regler som finns i ERB:s etiska regler. Bland annat regleras i Code of Conduct hur beställning av betalteletjänster till mobilen ska gå till, hur tjänster ska avslutas samt regler om kundtjänst. ERB avser att inleda tillsynsarbetet med att granska tjänsteleverantörernas kundtjänster.

 

Code of Conduct finns på MORGAN:s hemsida och kan laddas ned i Pdf-format på svenska här och på engelska här.

Vanliga frågor

Hur stoppar man en prenumerationstjänst på mobilen? Hitta svaret på den här och andra vanliga frågor: