ERB får utökat mandat

2010-10-06

Från och med den 1 oktober 2010 ska ERB utöva tillsyn över den Code of Conduct som tagits fram av branschorganet MORGAN i samarbete med teleoperatörerna och ERB.

Reglerna i Code of Conduct är ofta av en mer teknisk natur och därmed mer detaljerade än de regler som finns i ERB:s etiska regler. Bland annat regleras i Code of Conduct hur beställning av betalteletjänster till mobilen ska gå till, hur tjänster ska avslutas samt regler om kundtjänst. ERB avser att inleda tillsynsarbetet med att granska tjänsteleverantörernas kundtjänster.

 

Code of Conduct finns på MORGAN:s hemsida och kan laddas ned i Pdf-format på svenska här och på engelska här.

Om betalsamtal

Betalsamtal är samtal till betalnummer som börjar på 099, 0900, 0939 eller 0944. Läs mer om olika typer av betalsamtal: