WAP-Lotto är inte en betalteletjänst

2010-09-01

Under våren och sommaren har ERB fått in många förfrågningar angående en tjänst som kallas WAP-Lotto. Eftersom tjänsten inte debiteras på teleräkningen är det inte en betalteletjänst.

Företaget som driver tjänsten WAP-Lotto har under våren och sommaren 2010 skickat direktmarknadsföring i form av SMS-meddelanden till en mängd konsumenter. Det tycks som om dessa marknadsföringsmeddelanden innehållit en länk till företagets WAP-sida på vilken man presenterat en tjänst som går ut på att man ska köpa andelar i ett påstått lotteri. Företaget har sedan skickat faktura direkt till innehavaren av mobilabonnemanget och krävt denne på betalning i storleksordning drygt femtusen kronor för tjänsten. Man hävdar att ett avtal ingåtts om köp av andelar i lotteriet varje vecka under ett års tid.

 

Om man fått en faktura av detta slag utan att aktivt accepterat att ingå aktuellt avtal kan man bestrida fakturan. Detta gör man då lämpligast genom att kort tillskriva företaget och ange att man bestrider fakturan på rättsliga grunder. Eftersom man inte uttryckligt accepterat villkoren så har inte något giltigt avtal ingåtts. Det är därefter företaget som har att bevisa att giltigt avtal ingåtts. 

 

WAP-Lotto är inte en av operatörerna förmedlad tjänst och debiteras inte på telefonräkningen. Den är därför inte en betalteletjänst.

Vanliga frågor

Hur stoppar man en prenumerationstjänst på mobilen? Hitta svaret på den här och andra vanliga frågor: