Statlig utredning om betalteletjänster

2011-10-04

Förre justitierådet Torgny Håstad ska på uppdrag av konsumentministern utreda konsumenternas rättsliga ställning när varor och tjänster betalas via telefonräkningen.

Utredningen, som ska vara färdig i maj 2012, ska enligt uppdraget kartlägga de avtalskonstruktioner som förekommer vid olika typer av betalteletjänster och vilka avtalsvillkor som gäller för sådana avtal samt hur dessa avtal regleras. Utredaren ska se över konsumentskyddet och särskilt utreda vad som gäller när minderåriga personer nyttjar betalteletjänster. Utredaren kan även utreda andra sätt att köpa varor och tjänster via mobiltelefoner, exempelvis köp som görs i applikationer till smartphones, där debiteringen sker via ett kontokort som är kopplat till applikationen. 


Läs mer om den kommande utredningen här:


http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/176291

Vanliga frågor

Hur stoppar man en prenumerationstjänst på mobilen? Hitta svaret på den här och andra vanliga frågor: