Pitacassis internettest är inte betalteletjänster

2011-02-03

ERB har den senaste tiden fått ett antal frågor från personer som fått en faktura från ett företag som heter Pitacassi, som har en adress i Slovakien. ERB vill informera om att det inte rör sig om betalteletjänster.

Det synes som att företaget Pitacassi marknadsför ett antal olika tester, till exempel ett personlighetstest där man ska kunna få reda på vilken personlighetstyp man har, på Facebook. Personerna som har kontaktat ERB har efter att ha genomfört ett sådant test fått en faktura där företaget kräver att de ska betala 399 kr. Företaget hävdar att ett avtal ingåtts genom att personen genomfört testet. Personerna som har kontaktat ERB hävdar att de inte har fått någon information om att testet skulle kosta något.

 

Om man fått en faktura av detta slag utan att aktivt acceptera att ingå aktuellt avtal kan man bestrida fakturan. Detta gör man då lämpligast genom att kort tillskriva företaget och ange att man bestrider fakturan på rättsliga grunder. Om man inte i förväg har fått information om avtalsvillkoren så har inte något giltigt avtal ingåtts. Det är därefter företaget som har att bevisa att giltigt avtal ingåtts. 

 

Pitacassis internettest är inte en av operatörerna förmedlad tjänst och debiteras inte på telefonräkningen. Den är därför inte en betalteletjänst och ERB kan inte hjälpa konsumenter som drabbats av tjänsten. För att få hjälp med att bestrida fakturan kan man vända sig till konsumentvägledningen i sin kommun.

 

Se även information på Konsumentverkets hemsida: http://www.konsumentverket.se/Nyheter/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2011/Konsumentverket-varnar-for-Pitacassis-tester-pa-Internet/

Vanliga frågor

Hur stoppar man en prenumerationstjänst på mobilen? Hitta svaret på den här och andra vanliga frågor: