Angående tävlingar från Planet49 och andra företag

2011-05-05

ERB har under den senaste tiden mottagit ett antal anmälningar från konsumenter som blivit debiterade efter att ha deltagit i tävlingar som marknadsförts på internet. Tävlingarna går ofta ut på att man kan vinna teknikprylar, som exempelvis en iPhone, genom att svara på frågor. ERB har inlett en granskning av flera av dessa tävlingar.

Det finns ett flertal företag som marknadsför sådana tävlingar. Några av de företag som ERB mottagit klagomål mot är Planet49, R&D Media och Amazecell. I vissa fall debiteras konsumenten en avgift för varje fråga som skickas till konsumenten i ett sms, i andra fall rör det sig om sms-prenumerationer där ett visst antal frågor skickas till konsumenten varje vecka. I samtlig marknadsföring av dessa tävlingar som ERB har granskat har det funnits prisinformation, både i marknadsföringen på internet och i de SMS med frågor som skickas till deltagarna.

 

Trots detta synes det som att en del konsumenter inte uppmärksammar prisinformationen och uppfattar det som att det ska vara gratis att delta i tävlingen. ERB har inlett en granskning av flera av tävlingarna, men vi vill också uppmana till försiktighet vid deltagande i tävlingar på internet. Läs alltid noggrant igenom all information som finns på de internetsidor där tävlingen presenteras, innan du går med i tävlingen.

 

Om du har fått marknadsföring för dessa tävlingar via mail beror det ofta på att du deltagit i andra tävlingar på internet och i dessa, som ett villkor för att delta, varit tvungen att acceptera att ta emot marknadsföring för andra tjänster och därför uppgett din mailadress. En del konsumenter uppger att de känt sig stressade av att det kommit mycket information på kort tid. Låt dig aldrig stressas till att gå med i en tävling om du är osäker på villkoren. Se alltid till att du får tid att ta till dig all tillgänglig information innan du går vidare. Om du tycker att det går för fort kan du alltid avbryta istället för att gå vidare i tävlingen.

 

Tänk på att om ett erbjudande verkar för bra för att vara sant så är det troligtvis också det.

Vanliga frågor

Hur stoppar man en prenumerationstjänst på mobilen? Hitta svaret på den här och andra vanliga frågor: