Information om olika tävlingstjänster på Internet

2012-11-23

ERB har under den senaste tiden fått in ett antal anmälningar mot olika tävlingstjänster på Internet varför vi därför vill upplysa om några saker som är bra att tänka på innan man startar sitt deltagande i sådana tävlingar.

ERB vill informera om att sedan en tid tillbaka har det på den svenska marknaden förekommit ett antal olika tävlingstjänster med liknande upplägg. Priset har varit en för tillfället populär elektronikprodukt och tävlingarna går ofta till så att ett ganska stort antal frågor av relativt enkel natur ska besvaras via sms som kostar tjugo eller trettio kronor per meddelande. Varje rätt svar på en fråga genererar en ny fråga som debiteras med ytterligare trettio kronor. Om man inte tänker sig för kan man på kort tid spendera stora summor på sitt deltagande.


ERB har fått in ett antal anmälningar avseende dessa tjänster. Vid dessa anmälningar synes användarna inte förstått att det kostat pengar att delta i tävlingen trots att prisinformation finns både i marknadsföringen och i de sms-meddelanden man tar emot. Vi vill därför återigen informera om dessa tjänsters existens och med eftertryck framföra att det är viktigt att man läser noga vad som står i marknadsföringen innan man börjar delta i den typen av tävlingar.


Kom ihåg att erbjudanden som verkar vara för bra för att vara sanna också ofta är det.

Om Mobiltjänster

Mobiltjänster förmedlas genom femsiffriga kortnummer som börjar på 7, till exempel 72123. Läs mer: