Angående MIM GmbH/Venista

2012-03-28

ERB har under den senaste tiden fått in ett antal anmälningar mot företaget MIM GmbH/Venista. Här följer information om tjänsten och hur du ska göra för att avsluta den.

MIM GmbH, som tidigare hette Venista, är ett företag som tillhandahåller betalteletjänster bland annat på Internet i mobiltelefonen. Marknadsföringen av tjänsten går till så att när man surfar på Internet i sin mobiltelefon kommer en s.k. reklambanner upp för tjänsten. Klickar man på den leds man vidare till förstasidan för tjänsten där information ges om pris och att det rör sig om en prenumerationstjänst. På landningssidan går det sedan att klicka direkt på videouppspelningar. Om man gör det kommer man till en sida där man åter får information om att det rör sig om en prenumerationstjänst och att aktuellt abonnemang kommer debiteras om man trycker på knappen nedanför som är märkt;”ok”. Då startar en prenumeration som kostar 89 kr i veckan och ett bekräftelse-sms skickas till aktuella mobilnummer.

I samtlig marknadsföring av dessa tjänster som ERB har granskat har det funnits prisinformation och information om att det är en prenumerationstjänst, både i marknadsföringen på internet och i de SMS som skickas till mobilnumret.

Trots detta synes det som att en del konsumenter inte uppmärksammar prisinformationen och uppfattar det som att tjänsten ska vara gratis och att det ska röra sig om engångsdebiteringar.

Om man har startat en sådan här prenumeration kan man avsluta den genom att smsa ordet ”stopp” till företagets kortnummer 72401. Detta sms kostar lika mycket som ett vanlig sms och prenumerationen ska efter detta upphöra.

Om betalsamtal

Betalsamtal är samtal till betalnummer som börjar på 099, 0900, 0939 eller 0944. Läs mer om olika typer av betalsamtal: