Fortumo, Korsit och Dundle

2020-09-18

ERB har den senaste tiden tagit emot en rad anmälningar där det visat sig att människor blivit vilseledda att köpa tjänster från Korsit och Dundle via tjänsteleverantörerna Fortumo och Dimoco. Vi vill varna konsumenter att inte lämna ut sina telefonnummer och eventuella pin-koder till någon som kontaktar er via sociala medier, framförallt Instagram eller Messenger. Det finns människor som utger sig för att vara någons vän eller släkting och på ett hetsigt vis frågar efter dessa uppgifter. Om ni har lämnat ut ert mobilnummer och sedan får ett sms med information om att en tjänst har blivit beställd så bör ni läsa meddelandet noga. Det står att det är en tjänst beställd, det anges vad den kostar och därefter en pin-kod samt information om att inte dela den koden med någon annan. Ni bör därför inte heller göra det. Om ni inte lämnar ut pinkoden kommer tjänsten inte köpas och ni blir inte debiterade någonting.

Om Mobiltjänster

Mobiltjänster förmedlas genom femsiffriga kortnummer som börjar på 7, till exempel 72123. Läs mer: