13. Så här hanterar ERB inkomna anmälningar

13. Vad kan ERB göra för att hjälpa mig som har problem med en betalteletjänst?

Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på betalteletjänster och marknadsföringen av dessa. Dessutom skall Rådet pröva ärenden som inkommer eller upptas på Rådets initiativ. Dessa ärenden kan avse såväl marknadsföring som innehållet på tjänsterna.

 

När din anmälan har kommit in till oss kontaktar vi det företag som ansvarar för den tjänst du blivit debiterad för. När vi kontaktar ett företag i ett ärende begär vi att de ska komma in med ett yttrande till oss. Vi begär också i de flesta fall att företaget ska ta kontakt med anmälaren direkt för att lösa problemet. ERB har inte mandat att begära att ett företag ska betala tillbaka vad man debiterat en konsument, men många företag väljer ändå att betala tillbaka när de får en anmälan från oss.

 

När vi fått in företagets yttrande granskar vi de uppgifter vi fått in om tjänsten, framför allt marknadsföringen. Om vi vid en sådan granskning finner något som inte synes vara i enlighet med de etiska reglerna kan vi ta upp frågan till prövning vid Etiska Rådets sammanträde och Rådet har då möjlighet att fatta beslut om att stänga av den aktuella tjänsten.

 

Sammanfattningsvis kan vi hjälpa dig med att få kontakt med det företag som debiterat dig och försöka reda ut vad som skett och varför du blivit debiterad. En stor del av de ärenden vi hanterar leder till att företaget i fråga beslutar sig för att återbetala vad man debiterat, även om vi inte har möjlighet att kräva detta. Din anmälan kan också leda till att en tjänst som bryter mot de etiska reglerna blir avstängd, så du kan genom din anmälan hjälpa till att se till att andra konsumenter inte blir drabbade av oetiska tjänster.

 

För att vi ska kunna hantera din anmälan måste den innehålla uppgift om vilket eller vilka företag det är som har debiterat dig. Denna uppgift ska finnas på fakturan från teleoperatören. Om det inte framgår av fakturan vilket företag det är som har debiterat dig kan du kontakta din operatör om det rör sig om en mobil betalteletjänst för att få information om detta. Du kan läsa mer om hur du kan komma i kontakt med ett företag som debiterat dig här. Vi måste också veta vilket telefonnummer som har blivit debiterat för tjänsten.

 

Tillbaka

Vanliga frågor

Hur stoppar man en prenumerationstjänst på mobilen? Hitta svaret på den här och andra vanliga frågor: