19. Kontaktuppgifter till företag

Hur tar jag reda på vilket företag som debiterat mig för en betalteletjänst?

På fakturan från operatören ska det, enligt regler som Post- och telestyrelsen (PTS) beslutat om, finnas kontaktuppgifter till det företag som ansvarar för en förmedlad tjänst. Oftast finns det således ett telefonnummer till företagets kundtjänst på fakturan.


Om det inte skulle finnas ett telefonnummer kan du kontakta din operatör för att efterfråga om de har kontaktuppgifter till företaget ifråga. På vår hemsida finner du också kontaktuppgifter till flera av de tjänsteleverantörer som verkar på den svenska marknaden. 


Om du vet vilket betalnummer eller kortnummer som debiteringen har gått igenom finns det också flera sätt att söka reda på vilket företag som använder betalnumret.


För betalsamtal har PTS en tjänst där du kan söka fram vilken operatör som har ett visst betalnummer.


Telia har en särskild upplysning för deras betalnummer som du når på telefonnummer 020-900 944, eller via mail till telia900-kundtjanst@teliasonera.com.   


Om det är en mobil betalteletjänst och debiteringen har gått via ett kortnummer kan du skicka ett SMS-meddelande med texten ”info” till det aktuella kortnumret. Du ska då få ett meddelande tillbaka med information om vilket bolag som har kortnumret, telefonnummer till kundtjänst samt e-postadress eller hemsida.


Om du har försökt att komma i kontakt med företaget utan att lyckas kan du göra en anmälan till ERB. 

Vanliga frågor

Hur stoppar man en prenumerationstjänst på mobilen? Hitta svaret på den här och andra vanliga frågor: