2009

Här nedan finns ett urval av de beslut som Etiska Rådet fattade under år 2009. Besluten är sorterade i omvänd kronologisk ordning, med det senaste beslutet först, och presenterade med diarienummer och namnet på det företag beslutet rör.

Dnr 1900b-09 Mediaplazza

Dnr 1897-09 SD&P Media

Dnr 1899b-09 Domännamn INV AB

Dnr 1687-09 Caliber Media

Dnr 1570-09 R&D Media

Dnr 1545-09 Epic Digital Media

Dnr 1292-09 Echovox


Om betalsamtal

Betalsamtal är samtal till betalnummer som börjar på 099, 0900, 0939 eller 0944. Läs mer om olika typer av betalsamtal: