2013

Här nedan finns ett urval av de beslut som Etiska Rådet fattat under år 2013. Besluten är sorterade i omvänd kronologisk ordning, med det senaste beslutet först, och presenterade med diarienummer och namnet på det företag beslutet rör.

Dnr 229b-12, 232b-12, 311a-12, 318a-12 och 319a-12 SMSGame/Echovox

Vanliga frågor

Hur stoppar man en prenumerationstjänst på mobilen? Hitta svaret på den här och andra vanliga frågor: