2016

Här nedan finns ett urval av de beslut som Etiska Rådet fattat under år 2016. Besluten är presenterade med diarienummer och namnet på det företag beslutet rör.

Dnr 45b-16 NTH


Dnr 73b-16 Softmaker Ltd - Vianett


Dnr 131b-16 Lalamobi - Cellfie


Dnr 130b-16 Karamblam

Om Mobiltjänster

Mobiltjänster förmedlas genom femsiffriga kortnummer som börjar på 7, till exempel 72123. Läs mer: