2020

Här nedan finns ett urval av de beslut som Etiska Rådet fattat under år 2020. Besluten är presenterade med diarienummer och namnet på det företag beslutet rör.

Dnr 123b-20 Studio Universe

Vanliga frågor

Hur stoppar man en prenumerationstjänst på mobilen? Hitta svaret på den här och andra vanliga frågor: