2020

Här nedan finns ett urval av de beslut som Etiska Rådet fattat under år 2020. Besluten är presenterade med diarienummer och namnet på det företag beslutet rör.

Dnr 123b-20 Studio Universe

Om Mobiltjänster

Mobiltjänster förmedlas genom femsiffriga kortnummer som börjar på 7, till exempel 72123. Läs mer: