2020

Här nedan finns ett urval av de beslut som Etiska Rådet fattat under år 2020. Besluten är presenterade med diarienummer och namnet på det företag beslutet rör.

Dnr 123b-20 Studio Universe

Om betalsamtal

Betalsamtal är samtal till betalnummer som börjar på 099, 0900, 0939 eller 0944. Läs mer om olika typer av betalsamtal: