Anmälan


Under perioden 1-4 september 2020 kommer kansliet vara stängt. Då kommer vi ha begränsade möjligheter att hantera ärenden i den takt vi brukar. Du är naturligtvis välkommen att göra en anmälan och vi börjar handlägga ärenden när kansliet åter är öppet.


Om du har problem med en betalteletjänst kan du göra en anmälan till oss här. Då vi har fått in din anmälan kommer vi, så fort vi har möjlighet, att kontakta det ansvariga företaget och begära en redogörelse för vad som förevarit i ditt ärende. Vi kommer också be företaget att kontakta dig direkt för att diskutera en lösning på ditt problem. Om du inte vill att vi ska lämna dina kontaktuppgifter till det ansvariga företaget, eller om du vill bli kontaktad på något särskilt sätt, ber vi dig att tydligt ange det i din anmälan.

 

Fyll i dina uppgifter nedan och beskriv kortfattat ditt problem. Det är viktigt att du anger vilket företag det är som har debiterat dig. Försök gärna att själv kontakta företaget innan du gör en anmälan till ERB. Sök kontaktuppgifter här. Om du bara har en fråga behöver du inte fylla i ditt telefonnummer. Om du vill ha hjälp med en tjänst som du blivit debiterad för måste du däremot ange vilket telefonnummer som blivit debiterat för tjänsten. Det är det numret som ska skrivas i rutan märkt  Telefon på anmälningssidan och inte ett eventuellt annat nummer som du kan kontaktas på, eller motsvarande. 

Namn *
E-post *
Telefon
Meddelande *
 
Jag har tagit del av ERB:s Personuppgiftspolicy.  
 

Om betalsamtal

Betalsamtal är samtal till betalnummer som börjar på 099, 0900, 0939 eller 0944. Läs mer om olika typer av betalsamtal: