17. App-köp gjorda med konto- eller kreditkort

Mitt minderåriga barn har köpt digitala produkter via en applikation (”app”) med mitt kontokort utan min tillåtelse, vad gör jag?

Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på betalteletjänster och marknadsföringen av dessa. Med betalteletjänster avses de tjänster som nås med prefixen 0900, 0939, 0944 och 099 samt de mobila betalteletjänsterna som nyttjar så kallade kortnummer för köp av varor och tjänster.


Appar, eller köp inuti appar (så kallade ”in app-köp”), som betalas med konto- eller kreditkort är inte betalteletjänster och faller utanför Rådets mandat. Vi kan därför inte hjälpa dig kontakta företaget eller företagen ifråga. Tjänster köpta via GooglePlay och Microsoft ligger utanför ERB:s mandat att hantera och de måste du bestrida direkt hos dessa företag. 


För rådgivning om hur du kan bestrida fakturan kan du kontakta Hallå Konsument. Många kommuner erbjuder också konsumentvägledning där du som konsument kan få råd och stöd i olika frågor. Mer information om konsumentvägledning och kontaktuppgifter till vägledare i olika kommuner hittar du på Hallå Konsuments hemsida.


Om det uppstår en tvist kan du undersöka möjligheten att få denna avgjord i Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som erbjuder kostnadsfri juridisk prövning av tvister mellan konsumenter och företag. Du kan läsa mer om nämnden och hur du gör en anmälan på dess hemsida.


Observera att om köpen inte har genomförts med ett konto- eller kreditkort utan debiterats på din mobilfaktura är det en betalteletjänst och du kan i så fall göra en anmälan.


Konsumentverket har tillsammans med övriga EU-länder och EU-kommissionen deltagit i ett arbete för att försöka komma till rätta med konsumentproblemen kring köp inuti appar. Mer information om arbetet finns att läsa i Konsumentverkets nyhetsarkiv.


Vanliga frågor

Hur stoppar man en prenumerationstjänst på mobilen? Hitta svaret på den här och andra vanliga frågor: