Dnr 112a-10 Media Market

BESLUT

 

meddelat den 22 mars 2010

 

Anmälare: ERB

Teleinformatör: M. E. Media Market

Ärende: Överträdelse av ERB:s etiska regler, punkten B.1.c: Antalet tillåtna meddelanden i en prenumerationstjänst överskridet.

 

Dnr: 112a-10

 

Bakgrund

 

Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har enligt de av huvudmännen antagna stadgarna till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på bl a betalsamtal och dess marknadsföring, samt att pröva ärenden som gäller innehåll och marknadsföring av sådan information. ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. Den senaste utgåvan är daterad den 3 maj 2007.

 

ERB har granskat företaget M.E. Media Markets marknadsföring som finns tillgänglig på bl a hemsidan http://www.se.cellxl.com/products/ . Företaget marknadsför en tjänst på en landningssida med formuleringen:

"IQ-test Är du smartare eller dummare än genomsnittspersonen?”

 

Under texten finns en ruta där man ska fylla i sitt namn och sedan ska man klicka på en knapp märkt: ”nästa” och sedan börjar själva testet som består av elva flervalsfrågor. I den svarta linjen nedtill på bilden finns texten: ”Abonnemangstjänst. 30 Kr per sms, 3 sms per vecka, max 3 sms. En startavgift på 30 Kr tillkommer”

 

Under denna linje anges i finstilt text:

”När du prenumererar på denna tjänst kommer du motta de tjänster som syns på denna sida. Du får din bonus direkt efter utan extra kostnad (vilken kan vara beskattningsbar). Sedan kommer du få 3 produkter i vecka, vilka CellXL har valt ut, för 30Kr per SMS, 3 SMS/vecka, tills du avbryter prenumerationen. För att avbryta prenumerationen, skicka MGSTOP till 72104. När du har skickat MGSTOP har du ångerrätt i 20 dagar. Minimumålder 18+ med tillstånd från betalningsansvarig. CellXL verkar enligt svenska bestämmelser för SMS-tjänster och andra relevanta dokument. CellXL erbjuder innovativ underhållning och information för din mobiltelefon, såsom ringsignaler, java-spel och bakgrunder. CellXL erbjuder originella, unika tjänster av högsta kvalitet. Telefonen måste ha internet aktiverat och kunna skicka SMS. CellXL är ett varumärke ägt av M.E. Media Market P.O. Box 641, Givatayim 53106. Supportavdelning: 46–84-411-915.”

 

Rådet aktiverade den 28 januari 2010 denna tjänst. Strax efter fick ERB ett sms med följande innehåll:

”Valkommen till www.CellXL.com prenumerationstjänst Du faar 3prod./vecka for 30Kr/produkt Avbryta? Skicka STOP till 72104 Hjalp? 84411915 Foretag: Media Market” Därefter fick Rådet ytterligare ett sms med resultatet på det genomförda IQ-testet: ”Hej PELLE! Du svarade ratt paa 100% av fraagorna (11 av 11): Utmarkt! Du har haft ovanlig tur med din hjarna! Vi har inte sett ett saa bra resultat paa lange!”

 

Därefter fick ERB inget mer meddelande från CellXL förrän den 8 februari då ett WAP-meddelande med följande innehåll inkom: ”CellXL: Ladda ner nu-produkt: Pet Xonix”

 

När Rådet klickade på länken i meddelandet fick man följande felmeddelande: ”No such download”.

 

Fram till den 15 mars 2010 hade Rådet mottagit minst femton WAP-meddelanden från företaget. Rådet har inte vid något tillfälle accepterat att mottaga ytterligare meddelanden från företaget utöver de tio inledande meddelandena. Den 15 mars 2010 stoppade ERB tjänsten genom att skicka in ordet stopp i ett sms-meddelande till kortnumret 72104. Kort därefter mottog Rådet ett svar:

”Dina prenumerationer på nummer 72104 är nu avslutade”

 

Den 17 mars fick Rådet ett nytt sms-meddelande från tjänsten med budskapet: ”Ladda ned nu – produkt Shining Angel”

 

I de av Rådet utgivna etiska reglerna återfinns i B.1.c, en bestämmelse som anger att det i varje meddelande i en prenumerationstjänst ska finnas webadress eller telefonnummer till ansvarig informationsleverantör eller tjänsteleverantör där information lämnas om tjänsten och hur den avbeställes. Vidare anges i samma bestämmelse en regel som innebär att om mängden meddelanden vid en prenumerationstjänst inte är entydigt bestämd på förhand får antalet meddelanden ej överstiga tio innan kunden återigen bekräftat att den vill mottaga ytterligare meddelanden.

 

ERB:s motivering

 

ERB konstaterar att företaget brutit mot den etiska regeln B.1.c. De meddelanden man skickat ut har alla saknat webadress eller telefonnummer till ansvarig informationsleverantör eller tjänsteleverantör där information lämnas om tjänsten och hur den avbeställes. Företaget har även skickat ut fler än tio meddelanden som debiterats för tjänsten utan att ERB uttryckligen bekräftat att man vill mottaga ytterligare meddelanden. Efter att Rådet avslutat tjänsten har man trots det mottagit ytterligare meddelanden från företaget.

 

ERB finner det ställt utom allt tvivel att den aktuella tjänsten innebär ett brott mot de av Rådet utgivna etiska reglerna, punkten B.1.c. Överträdelsen av god etik är så omfattande och allvarlig att Rådet finner det motiverat att abonnemangsavtalen för företaget M.E. Media Markets tjänst på kortnumret 72104 tills vidare bör upphöra att gälla.

 

ERB:s beslut

 

ERB hemställer till företaget Aspiro att abonnemangsavtalet för företaget M.E. Media Markets tjänst på kortnumret 72104 tillsvidare skall upphöra att gälla.

 

Företaget bereds tillfälle att yttra sig i ärendet. Yttrandet skall vara Rådets kansli tillhanda sist den 9 april 2010 för att kunna behandlas vid Rådets nästa sammanträde.

 

Detta beslut har fattats av Rådets ordförande Ann-Christine Zachrisson och ledamöterna Lars Pehrson, Olle Wikström, Magnus Lund och Henrik Ennart.

 

Ann-Christine Zachrisson     Joakim Rolander

ordförande                             sekreterare

 

Tillbaka

Om Mobiltjänster

Mobiltjänster förmedlas genom femsiffriga kortnummer som börjar på 7, till exempel 72123. Läs mer: