ERB:s Personuppgiftspolicy

Personuppgifter

Etiska rådet för betalteletjänster (ERB) samlar in personuppgifter och ändamålet med behandlingen är huvudsakligen att ta och hålla kontakt med dig som söker råd för att kunna bistå dig med rådgivning och hjälpa dig med din förfrågan, handlägga ärendet och kontrollera tjänstens kvalitet.


Vem är ansvarig för mina personuppgifter?

Stiftelsen Etiska rådet för betalteletjänster (orgnr: 802400-4700) är personuppgiftsansvarig för den insamling och behandling av personuppgifter som sker på denna webbplats och i övrig rådgivning. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontakta oss” längst upp på webbplatsen. ERB ansvarar för att behandlingen av personuppgifterna sker i enlighet med gällande lag (Dataskyddsförordningen) Nedan anges när, hur och i vilket syfte dina personuppgifter kommer att samlas in och behandlas av ERB.


Varför behövs mina personuppgifter?

ERB samlar in personuppgifter och ändamålet med behandlingen är huvudsakligen att ta och hålla kontakt med dig som söker råd för att kunna bistå dig med rådgivning och hjälpa dig med din förfrågan, handlägga ärendet genom att kontakta ansvarigt företag och begära redogörelse för vad som förevarit i ärendet samt kontrollera tjänstens kvalitet. I många fall så är det endast anställd personal hos ERB som har tillgång till dina personuppgifter. Det vanligaste är dock att ERB för din räkning kontaktar t.ex. en tjänsteleverantör eller innehållsleverantör, teleoperatör, myndighet eller konsumentrådgivare för att försöka lösa ditt ärende och kan då behöva lämna ut dina personuppgifter till dessa externa samarbetspartners.

Utöver utlämnandet av personuppgifter till samarbetspartners enligt ovan förbinder sig ERB att inte överföra personuppgifter till tredje man.


Hur samlas mina personuppgifter in?

Dina personuppgifter samlas in och behandlas av ERB när du gör en anmälan eller tar kontakt med oss för rådgivning via vårt webbformulär, telefon, brev eller e-post. Vi samlar in namn, telefonnummer och e-postadress. I undantagsfall kan vi även behöva det kundnummer eller motsvarande som du har hos din operatör.


Kan jag motsätta mig behandling av personuppgifter?

ERB kan i de flesta fall ge generella råd även till dig som vill vara anonym, men om du inte själv hittar en lösning med operatören så kan vi behöva dina personuppgifter för att stämma av ärendet med tjänsteleverantören eller operatören. Om du vill vara anonym så anger du detta i kontakt med oss.


Kan jag få reda på vilka personuppgifter ni behandlar och kan jag rätta dem om de är felaktiga?

Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar kan du skicka en skriftlig och av dig undertecknad begäran om det till ERB på den adress som anges nedan. Till samma adress kan du begära rättelse av felaktig, ofullständig eller missvisande uppgift.


ERB, Box 24136, 104 51 Stockholm


Vanliga frågor

Hur stoppar man en prenumerationstjänst på mobilen? Hitta svaret på den här och andra vanliga frågor: