Etiska regler

ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. De första reglerna återfanns i Cirkulär år 1992 men allt eftersom antalet anvisningar växte så samlades de i en regelsamling under namnet Etiska regler. Den senaste utgåvan är daterad den 27 augusti 2014.

De etiska reglerna omfattar tjänster vilkas innehåll görs tillgängligt via de av Post- och telestyrelsen tilldelade numren ur nummerserierna 099, 0900, 0939 samt 0944. De etiska reglerna omfattar även de s k premium-SMS-tjänsterna förmedlade genom den av de fyra stora mobiloperatörerna gemensamt skapade tjänsten WyWallet, vilka tillhandahålls till en förhöjd taxa, samt de övriga mobiltjänster som innebär att separat avgift tas ut för en tjänsts innehåll.

 

Reglerna är uppdelade så att man under punkten A finner regler för marknadsföring av betalteletjänster och under punkterna B-F följer regler rörande innehållet i olika typer av tjänster. Klicka på länkarna till vänster för att läsa reglerna. Man kan även ladda ned reglerna i Pdf-format här. De finns även i en engelsk version här.

 

Sedan den 1 oktober 2010 utövar ERB också tillsyn över det regelverk, Code of Conduct, som branschorganet MORGAN utarbetat i samarbete med teleoperatörerna, WyWallet och ERB. Reglerna kan laddas ned i Pdf-format, både i en svensk och en engelsk version, här


Vanliga frågor

Hur stoppar man en prenumerationstjänst på mobilen? Hitta svaret på den här och andra vanliga frågor: