Etiska regler

ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. De första reglerna återfanns i Cirkulär år 1992 men allt eftersom antalet anvisningar växte så samlades de i en regelsamling under namnet Etiska regler. Den senaste utgåvan är daterad den 27 augusti 2014.

De etiska reglerna omfattar tjänster vilkas innehåll görs tillgängligt via de av Post- och telestyrelsen tilldelade numren ur nummerserierna 099, 0900, 0939 samt 0944. De etiska reglerna omfattar även de s k premium-SMS-tjänsterna som innebär att separat avgift tas ut för en tjänsts innehåll.

 

Reglerna är uppdelade så att man under punkten A finner regler för marknadsföring av betalteletjänster och under punkterna B-F följer regler rörande innehållet i olika typer av tjänster. Klicka på länkarna till vänster för att läsa reglerna. Man kan även ladda ned reglerna i Pdf-format här. De finns även i en engelsk version här.

 

Sedan den 1 oktober 2010 utövar ERB också tillsyn över det regelverk, Code of Conduct, som branschorganet MORGAN utarbetat i samarbete med teleoperatörerna och ERB. Reglerna kan laddas ned i Pdf-format, både i en svensk och en engelsk version, Här Om Mobiltjänster

Mobiltjänster förmedlas genom femsiffriga kortnummer som börjar på 7, till exempel 72123. Läs mer: