H. De etiska reglernas syfte

Utöver vad som följer av avsnitten A-G ovan får varken innehållet i den information som lämnas på betalteletjänster eller marknadsföringen av dessa uppenbart strida mot de etiska reglernas syfte, nämligen att skapa en säker, sund och tydlig betalteletjänstmarknad.

Om betalsamtal

Betalsamtal är samtal till betalnummer som börjar på 099, 0900, 0939 eller 0944. Läs mer om olika typer av betalsamtal: