Internationellt samarbete/IARN

ERB deltar också i internationellt arbete genom organisationen International Audiotex Regulators Network (IARN)

IARN bildades 1995 och hette inledningsvis EARN (European Audiotex Regulators Network) men bytte något år senare till IARN då medlemsländerna utökades till att omfatta även Australien och Sydafrika. ERB har varit medlem redan från första början. Medlemmarna består av de organ eller myndigheter i olika länder som, på motsvarande vis som ERB i Sverige, hanterar regleringen av betalteletjänster. IARN har tagit fram en Handbook som innehåller anvisningar hur man ska hantera exempelvis konsumentfrågor rörande betalteletjänster mellan olika länder. Organisationen har också varit remissinstans åt EU i frågor som rör betalteletjänster. 

 

Om Mobiltjänster

Mobiltjänster förmedlas genom femsiffriga kortnummer som börjar på 7, till exempel 72123. Läs mer: