Länkar

Här kan du hitta kontaktuppgifter och länkar till företag, myndigheter och organisationer som verkar inom området. Om vi inte kan hjälpa dig med ditt problem kan du kanske få reda på vart du kan vända dig istället.


 

  • Leverantörer av betalteletjänster

 

 

Här kan du hitta kontaktuppgifter till ett antal tjänsteleverantörer på den svenska marknaden. Försök gärna att själv kontakta det företag som debiterat dig, innan du gör en anmälan till ERB. Om du tycker att något företag saknas på listan får du gärna kontakta oss.Boku

Telefon: 08-525 006 77

E-post: support@boku.com

Hemsida: www.boku.comCellsynt

Telefon: 08-525 09 700

E-post: support@cellsynt.com

Hemsida: www.cellsynt.comDaoPay och DaoTec

Telefon: 08-505 222 85

E-post: support@daopay.com

Hemsida: www.daopay.com


Dimoco

Telefon: 0200-753411

E-post: consumerservice@dimoco.eu

Hemsida: www.dimoco.eu/Fortumo

Telefon: 08-505 222 25

E-post: gwsupport@fortumo.com

Hemsida: www.fortumo.comGameloft

Telefon: 020-889 859

E-post: http://support.gameloft.com

Hemsida: www.gameloft.comHipay (tidigare Allopass)

Telefon: 020-796 700

E-post: helpdeskse@netsize.com

Hemsida: www.hipay.com/en/LINK Mobility

Telefon: 0770-870 800

E-post: support.sweden@linkmobility.com

Hemsida: www.linkmobility.com/svMindMatics

Telefon: 08-505 229 90

E-post: support@weservice.se

Hemsida: www.mindmatics.com/en/Mobiplus

Telefon: 031-360 80 89

E-post: support@mobiplus.se

Hemsida: www.mobiplus.seMOSMS

Telefon: 08-669 33 00

E-post: kundtjänst@mosms.se

Hemsida: www.mosms.com/se/NTH Mobile

Telefon: 08-505 222 25

E-post: info.se@ccsupport.biz

Hemsida: www.nth-mobile.com/PayPal mobila betalningar (tidigare Zong)

Telefon: 010-199 26 94

E-post: cp.support.se@paypal.com

Hemsida: www.zong.com


TxtNation

Telefon:  020-110382 

E-post: help@pfi.me

Hemsida: https://www.messagecloud.coUnicorn

Telefon: 08-440 41 00

E-post: info@unicorn.se

Hemsida: www.unicorn.se
 

  • Teleoperatörer

 


Telia

Telefon: 90 200

www.telia.se

 

Tele2

Telefon: 0772-25 25 25

www.tele2.se

 

Telenor

Telefon: 020-222 222

www.telenor.se

 

Tre

0771-735 300

www.tre.se 

  • Myndigheter, konsumentrådgivning och branschorgan

 

 

Frågor som rör teleoperatörernas verksamhet faller utanför ERB:s verksamhetsområde. Om du har problem med din teleoperatör rekommenderar vi dig att kontakta Telekområdgivarna. Kontaktuppgifter till Telekområdgivarna hittar du här:

 

www.telekområdgivarna.seBranschorganisationen MORGAN är en sammanslutning av företag verksamma inom den svenska mobila tjänstesektorn. MORGAN har tagit fram regler i form av en Code of Conduct för mobila tjänster. Läs mer om MORGAN och Code of Conduct här:

www.morganforum.com

 

Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som utövar tillsyn över teleoperatörernas verksamhet. Kontaktuppgifter till PTS hittar du här:

 

www.pts.se

 

Om du behöver hjälp med att bestrida en faktura från teleoperatören kan du kontakta Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå Konsument eller den lokala konsumentvägledningen i din kommun. Kontaktuppgifter hittar du på Hallå Konsuments hemsida:

 

www.hallakonsument.se 

 

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) kan pröva vissa tvister mellan konsumenter och företag. Här kan du läsa mer om vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att ARN ska kunna pröva en tvist:

 

www.arn.se

 

Andra organ som arbetar med självreglering inom marknadsrätt


Internationella Handelskammarens Nationalkommitté (ICC)


ICC är näringslivets världsorganisation och verkar för att främja ekonomisk frihet samt fri handel och konkurrens. Organisations medlemmar är företag och näringslivsorganisationer från hela världen. ICC har tagit fram en omfattande och betydelsefull självreglering inom reklam och marknadsföring och löser även kommersiella tvister genom medling och skiljedom.


www.icc.se


Etiska nämnden för direktmarknadsföring (DM-nämnden)


DM-nämnden prövar ärenden som rör tillämpningen av god marknadsetik. Nämnden avger också yttranden, håller överläggningar med myndigheter samt lämnar information i frågor som rör direktmarknadsföring. Till DM-nämnden kan du exempelvis anmäla om du blivit uppringd som privatperson av en försäljare trots att du anmält dig till NIX-registret.


www.dm-namnden.org/


Reklamombudsmannen (RO)


Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering och ger konsumenter, företag och organisationer möjlighet att få reklam prövad enligt ICC:s regler för reklam och marknadsföring. Till RO kan du exempelvis anmäla reklam som du anser är diskriminerande.


www.reklamombudsmannen.org


SWEDMA


Har du problem med telefonförsäljare, eller får du direktreklam till mobilen? Det är inte frågor som ERB hanterar, men du kan kontakta branschorganet SWEDMA, som tagit fram etiska regler för direktmarknadsföring:

 

www.swedma.se


Övriga etiska nämnder


Självreglering av marknadsföring finns också inom en rad olika specifika områden. Nedan är länkar till några av de övriga nämnder som finns.


Alkoholgranskningsmannen (granskar alkoholreklam)


Etiska rådet för Marknadsundersökningar


Etiska nämnden för fondmarknadsföring


Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation


Sveriges Begravningsbyråers Förbunds Reklamationsnämnd


SPER – spelbranschens etiska rådVanliga frågor

Hur stoppar man en prenumerationstjänst på mobilen? Hitta svaret på den här och andra vanliga frågor: