Om WAP-tjänster

En WAP-tjänst är en tjänst som beställs via internet i mobilen. Beställning av sådana tjänster sker genom att man klickar på länkar på ett företags internetsida i mobilen.

Det finns många olika typer av tjänster som kan beställas via WAP, det kan exempelvis röra sig om olika typer av innehållstjänster, så som spel och musik till mobilen. Beställning av en betalteletjänst, som kostar över 100 kronor, via WAP ska inte kunna ske genom att man klickar på enbart en länk, utan man måste först bekräfta sin beställning innan köpet genomförs. När man klickat på en länk för att beställa en tjänst ska det komma upp en sida med information om tjänsten, om priset för tjänsten och en knapp med texten ”KÖP” eller ”OK”, som man måste klicka på för att bekräfta beställningen. Man ska alltså inte kunna bli debiterad utan att ha bekräftat en beställning. Se mer detaljerad information här.

Tillbaka

Vanliga frågor

Hur stoppar man en prenumerationstjänst på mobilen? Hitta svaret på den här och andra vanliga frågor: