Rådet

Enligt Rådets stadgar ska Rådet bestå av en ordförande och ytterligare fyra ledamöter. Ordföranden ska vara jurist med domarkompetens.


Rådets sammansättning:


Ordförande Ann-Christine Zachrisson

Ledamöter:
Olle Wikström

Henrik Ennart

Magnus Lund

Paul Katai


ERB har också en jurist, Joakim Rolander, anställd för att sköta kansliet, handlägga ärenden etc. Det går bra att anmäla klagomål eller inkomma med synpunkter på betalteletjänster till Rådets kansli. Enklast görs detta med hjälp av anmälningsfunktionen på hemsidan. Skriv ned vad ni vill klaga eller ha synpunkter på. Glöm inte att ange vilket eller vilka betalteletjänstnummer som klagomålet gäller.

Om Mobiltjänster

Mobiltjänster förmedlas genom femsiffriga kortnummer som börjar på 7, till exempel 72123. Läs mer: