Stiftelsen

Stiftelsen Etiska Rådet för Betalteletjänster (SERB) bildades 1994 under namnet Etiska Rådet för Betalsamtal och övertog då uppgifterna från Stiftelsen Etiska Rådet för Teleinformation (ERT). Det senaste namnbytet skedde under 2003 för att bättre avspegla Rådets verksamhetsområde.


Stiftelsens grundare var Telia AB och i Stiftelsens styrelse finns idag representanter från Telia (Anna Lagergren), Tele2 (Carl-Johan Rydén),Telenor (Ove Beijer), Tre (Catrin Agerhäll) samt Etiska Rådets ordförande Ann-Christine Zachrisson. Stiftelsens ordförande är Nils Weidstam.


Stiftelsens ändamål är enligt dess stadgar att utse ledamöter och sekreterare i Etiska Rådet för Betalteletjänster samt bestrida löne- och administrationskostnader för ERB och dess kansli.

 


Vanliga frågor

Hur stoppar man en prenumerationstjänst på mobilen? Hitta svaret på den här och andra vanliga frågor: