Stiftelsen

Stiftelsen Etiska Rådet för Betalteletjänster (SERB) bildades 1994 under namnet Etiska Rådet för Betalsamtal och övertog då uppgifterna från Stiftelsen Etiska Rådet för Teleinformation (ERT). Det senaste namnbytet skedde under 2003 för att bättre avspegla Rådets verksamhetsområde.


Stiftelsens grundare var Telia AB och i Stiftelsens styrelse finns idag representanter från Telia (Anna Lagergren), Tele2 (Carl-Johan Rydén),Telenor (Ove Beijer), Tre (Catrin Agerhäll) samt Etiska Rådets ordförande Ann-Christine Zachrisson. Stiftelsens ordförande är Nils Weidstam.


Stiftelsens ändamål är enligt dess stadgar att utse ledamöter och sekreterare i Etiska Rådet för Betalteletjänster samt bestrida löne- och administrationskostnader för ERB och dess kansli.

 


Om betalsamtal

Betalsamtal är samtal till betalnummer som börjar på 099, 0900, 0939 eller 0944. Läs mer om olika typer av betalsamtal: