H. De etiska reglernas syfte

Utöver vad som följer av avsnitten A-G ovan får varken innehållet i den information som lämnas på betalteletjänster eller marknadsföringen av dessa uppenbart strida mot de etiska reglernas syfte, nämligen att skapa en säker, sund och tydlig betalteletjänstmarknad.

Vanliga frågor

Hur stoppar man en prenumerationstjänst på mobilen? Hitta svaret på den här och andra vanliga frågor: